Yritys

Stera Technologies on mekaniikan ja elektroniikan sopimusvalmistukseen erikoistunut globaalisti toimiva konserni, joka muodostettiin lokakuussa 2007, kun pitkään alalla toimineet Levyosa Oy, Elektromet Yhtiöt Oy, Hihra Oy, Aumec Systems Oy ja Beertekno Oy yhdistyivät.

 

Steran liikevaihto on 75 M €.

 

 • Käytössämme on yhteensä n.  55 000 m² tuotantotilaa
 • 7 eri tehtaassa
 • Tehtaamme sijaitsevat Turussa, Kaarinassa, Paimiossa, Tammelassa, Kaavilla, Viron Allikassa ja Sauessa sekä Intian Chennaissa.
 • Palveluksessamme työskentelee tällä hetkellä n. 800 henkilöä.
 • Standardi: IATF 16949

 

Vuosikymmenien kokemuksemme, mekaniikka- ja elektroniikkatuotannon osaamisemme sekä uudenaikaisen konekantamme ansiosta olemme asiakkaillemme laadukas ja kilpailukykyinen kumppani.

 

Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin kokonaisvaltaisesti sekä jalostamme tuotteemme mahdollisimman valmiiksi. Haluamme olla pitkäaikainen kumppani, jonka kanssa yhteistyö jatkuu prototyypeistä aina tehokkaaseen massatuotantoon asti.

 

Steralla työskentelee kokeneita suunnittelijoita, jotka etsivät yhdessä asiakkaan kanssa parhaita ratkaisumalleja heti prosessin alkuvaiheista lähtien. Valmistamme omat työkalumme, minkä ansiosta tuotantomme on kustannustehokasta, monipuolista ja ottaa huomioon asiakkaiden erilaiset tarpeet.

 

Yhteinen ympäristömme on meille tärkeä: noudatamme kaikessa toiminnassamme tiukimpia ympäristönormeja.

Steran arvot ja eettinen toiminta

 

Stera-konsernin tavoitteena on pyrkiä pitkäjänteiseen kannattavaan liiketoimintaan toimimalla eettisesti ja vastuullisesti. Steran tapaa toimia ohjaavat

muiden muassa kullakin markkinalla voimassa olevat lait ja säännökset sekä Steran arvot ja eettiset säännöt.

 

Steran toimintaa ohjaa seuraavat Steran arvot:

 • Asiakaslähtöisyys
 • Henkilöstön työtyytyväisyys
 • Toiminnan tuloksellisuus

 

Steran eettiset säännöt ohjaa toimitaamme seuraavilla osa-alueilla:

 • Kestävä kehitys
 • Toiminnan läpinäkyvyys
 • Aineettoman henkisen pääoman käsittely
 • Eturistiriidat, lahjat ja lahjukset
 • Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja edistäminen

 

Steran arvoja ja eettisiä toimintaohjeita noudattamalla luomme lisäarvoa sidosryhmillemme sekä luomme lisää houkuttelevuutta työnantajana.

Steran laatupolitiikka

Sitoutamme asiakkaamme hyvällä palvelulla ja laajalla osaamisella.

Olemme selvillä asiakkaan vaatimuksista ja sitoudumme niihin. Tavoitteenamme on asiakastyytyväisyys, toiminnan tehokkuus ja asiakkaan tarpeiden täyttyminen. Laatutavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Laatutietoa ja tuloksia mitataan asiakasrajapinnasta, omista prosesseista, taloustyökaluista, tuotekehityksestä ja henkilöstöhallinnosta. Tulosten mittaaminen ja arviointi jakaantuu konsernitasoisiin toimintojen mittareihin ja yksikkökohtaiseen seurantaan. Tulosten perusteella teemme päätöksiä ja kehitämme laatusuorituskykyä.

 

Jokainen Steralainen on vastuussa omasta työstään ja sen laadusta.

 

Gear

Steran ympäristöpolitiikka

Pyrimme vähentämään toimintamme aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Käytämme tuotannossa ja toiminnassa nykyaikaisia laitteita ja toimintamalleja. Valmistuksen ja tuotteiden sekä toimintamme suunnittelussa otamme ympäristövaikutukset huomioon. Jos näemme asiakkaan tai toimittajan tuotteissa tai toiminnassa parantamisen varaa, emme pelkää tuoda sitä julki.

 

Toiminnassa syntyvä jäte kierrätetään parhaalla mahdollisella tavalla ja jätteen määrää pyritään vähentämään. Jokaisen yksikön ympäristövaikutukset kartoitetaan vuosittain ja ympäristöohjelmaa muutetaan tarpeen mukaan.

 

Pyrimme kaikessa toiminnassa varmistamaan, että täytämme viranomaisten ja lainsäädännön vaatimukset. Yhtiön johto ja henkilöstö sitoutuu ympäristöpolitiikan noudattamiseen sekä jatkuvaan parantamiseen.

ruohikko

Steran konfliktimineraali-politiikka

Monella teollisuudenalalla käytetään metalleja kuten tantaalia, tinaa, volframia ja kultaa. Joidenkin näiden mineraalien lähteet ovat Kongon demokraattisessa tasavallassa ja tämän naapurimaissa. Mineraalien louhinta näillä konfliktialueilla ja täältä peräsin olevien mineraalien ostaminen voi rahoittaa aseellisia ryhmiä, jotka ovat liitetty ihmisoikeusrikkomuksiin. Siksi nämä neljä metallia tunnetaan nimellä ”konfliktimineraalit”.

 

Stera Technologies on sitoutunut sosiaalisesti vastuulliseen toimitusketjuun eikä suvaitse ihmisoikeuksien väärinkäyttöä.

 

Stera sitoutuu:

 

 • Tukemaan EU:n lainsäädännön tavoitteita ja päämääriä koskien konfliktimineraalien toimituksia
 • Olemaan tietoisesti hankkimatta tietyntyyppisiä metalleja, jotka ovat peräisin sellaisista konfliktialueella olevista laitoksista, joita ei ole sertifioitu ”ristiriidattomiksi”

 

 

 

 

 

 

 

Steran tietoturvapolitiikka

Tietoturvallisuustyön tärkein tavoite on taata Steran toiminnalle välttämättömien tietojärjestelmien luotettava ja häiriötön toiminta, estää tietojen asiaton käyttö, taata tiedon eheyden säilyminen sekä pyrkiä minimoimaan mahdollisesta vikatilanteesta johtuvat häiriöt. Tavoitteiden toteutuminen hoidetaan tarpeellisin hallinnollisin ja teknisin toimenpitein.

Steran tietosuojapolitiikka

Tietosuojapolitiikan avulla pyritään turvaamaan henkilötietojen käsittelyyn liittyvät, Steran asiakkaiden, työntekijöiden ja muihin sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden oikeudet sekä varmistamaan tietojen käsittelijän oikeudet ja velvollisuuksien noudattaminen henkilötietoja käsiteltäessä.

Tietosuojalla tarkoitetaan yksityisyyden turvaamista. Tietosuojaa toteutettaessa kiinnitetään erityistä huomiota henkilötietojen suojaamiseen sekä siihen, ettei ulkopuolisilla ole pääsyä tietoihin. Lisäksi huolehditaan siitä, että henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat omaksuneet sovitut käytännöt tietojen suojaamiseksi ja niiden luottamuksellisuuden ylläpitämiseksi.

Tietosuoja on oleellinen osa tietoturvallisuutta kaikessa henkilötietojen käsittelyssä Steran toiminnassa.

Tietosuojaseloste Stera Group Oy

Historia
Stera Historical Timeline - Finnish
Estonia, Saue factory
Stera Suomi

Turku

Stera Factory Turku

Päätuotteet

Telecom- ja elektroniikka-laitekaapit sekä -kotelot, autoteollisuuden ohutlevytuotteet, elektroniikan suunnittelu ja – valmistus.

 

Ydinosaaminen

Keskisuuret ja suursarjat, ohutlevyn leikkaus ja muovaus nauhasta, työkalusuunnittelu ja -valmistus, mittatarkkojen tuotteiden pistehitsaus manuaalisesti ja roboteilla ja mittojen tarkistus 3D-mittalaitteella. Levyn leikkaus levytyökeskuksella 0.5-3mm ja laserilla 12mm asti.

 

Stera Technologies Oy
Tierankatu 5
FI-20520 TURKU

Kaarina

Stera Factory Kaarina

Päätuotteet

Lämmönvaihtimet ja ohutlevytuotteet sähkömoottoreihin ja -generaattoreihin.

 

Ydinosaaminen

Lämmönvaihtimien hartsaus, vaativat hitsaukset, lähes yksittäistuotantoa nopeilla toimitusajoilla, ainevahvuudet 1 – 12 mm, korroosionestomaalaus

 

 

 

 

 

Stera Technologies Oy
Asessorinkatu 12
FI-20780 KAARINA

Paimio

Stera Factory Paimio

Päätuotteet

Sähkökeskukset, 19” laitekaapit , ilmastointi- ja muut ohutlevymekaaniset alihankintatuotteet.

 

Ydinosaaminen

Pienet ja varioituvat sarjat, ainevahvuudet 0.5–3.0 mm levytyökeskuksella ja 3.0-6.0mm laserkeskuksella, kaappimaiset tuotteet, nopeat toimitusajat. Omien tuotteiden suunnittelu ja suunnittelutuki asiakkaalle. Pulverimaalaus, jolla päästään todella hyvään pinnanlaatuun.

 

 

Stera Technologies Oy
Volttitie 3
FI-21530 PAIMIO

Tammela

Stera Factory Tammela

Päätuotteet

Hissien automaattiovet, työkoneiden ohjaamot ja asennusvalmiit komponentit.

 

Ydinosaaminen

Pienet sarjakoot, hitsatut rakenteet, varioituvat tuotteet (hissit), ainevahvuudet levytyökeskuksin 1.0-3.0 mm ja lasereilla 5-18 mm

 

Stera Technologies Oy
Valtaimenkuja 80
FI-30100 FORSSA

Kaavi

Kaavi-Stera Factory

Päätuotteet

Työkoneiden komponentit,   hydrauli-  ja polttoainesäiliöt.

 

Ydinosaaminen

Lasertyöstö, vaativat hitsaukset, ainevahvuudet 5-15 mm. Pulveri- ja märkämaalauslinjat.

 

 

Stera Technologies Oy
Varikkotie 2
FIN-73600 KAAVI

Stera Viro

Allika

Päätuotteet

Ohutlevykomponentit ja -kokoonpanot sähköteollisuudelle sekä nostolaitteisiin, johdinsarjavalmistus.

 

Ydinosaaminen

Pienet ja keskisuuret sarjat, ohutlevyn lävistys ja leikkaus levytyö- ja laserkeskuksella, kokoonpanot. Ainevahvuudet levytyökeskuksella 0.5-4mm ja 3-20mm laserkeskuksella.

 

Stera Saue AS

Angerja tee 53

EST-76911 HÜÜRU

Saue

Estonia, Saue factory

Päätuotteet

Lämmönvaihtimet, ohutlevytuotteet sähkömoottoreihin, generaattoreihin ja sähkökaappeihin, virtakiskojen valmistus.

 

Ydinosaaminen

Lämmönvaihtimien hartsaus, tuotteet joissa vaativia hitsauksia,   korroosionestomaalaus, kuparin työstö. Ainevahvuudet levytyökeskuksella 0.5-3mm ja 3-12mm laserkeskuksella.

 

Stera Saue AS
Tule 22
EST-76505 SAUE, HARJUMAA

Sähköpostiyhteydenotto

etunimi.sukunimi@stera.com

Myynti

Kai Rinne
Myyntipäällikkö
+358 400 820736

Paimio

Antero Laakso
Myyntipäällikkö
+358 50 5756712
Tammela

Jouni Kallio
Asiakaspäällikkö
+358 50 5756713
Tammela

Harri Tapanainen
Asiakaspäällikkö
+358 50 5596850
Paimio

Niko Tomberg
Asiakaspäällikkö
+358 40 4885275
Paimio

Jere Anttila
Asiakaspäällikkö, elektroniikka
+358 50 5233801

Turku

Henkilöstöhallinto/Talous/Tietohallinto/Hankinta

Tuija Tomberg
Henkilöstöpäällikkö
+358 400 919870
Turku

Henna Hellman
HR-koordinaattori
+358 40 4807755
Turku

Jari Leppälahti
Talouspäällikkö
+358 40 4885338
Turku

Mikko Uusi-Heikkilä
Group Controller
+358 50 3700239
Tammela

Tommi Vali

Tietohallintopäällikkö

+358 50 3387874
Tammela

Kirsi Nurmisto

Hankintapäällikkö
+358 40 4885138
Paimio

Marja Himanka

Hankintapäällikkö
+358 40 4885231
Turku

Intian tiimi

Ekambaram Gopal

 General Manager – Finance

 

STERA ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED

ROOM #C0003  C/ O Smart Work Business Centre Pvt Ltd,

26B, Jawaharlal Nehru Salai, Ekkaduthangal,

Guindy Industrial Estate, Chennai 600032, INDIA

p. +91 96000 75255

Viron tiimi

Veiko Vaher
Managing Director
Stera Saue AS
+372 517 7024

Mart Luig
Tuotantojohtaja
+372 5663 5759

Tõnis Tulvik

Tuotannonsuunnittelija

+372 55965889

Toomas Lepiku
Hankintapäällikkö

+372 51 983 500

Märt Sild

Laatupäällikkö

+372 55 919 843

Konsernijohto

Jussi Ohlsson
Toimitusjohtaja
+358 400 200344
Turku

Jarkko Vähä-Tahlo
Liiketoimintajohtaja
+358 50 5674807
Paimio

Mikko Leidén
Liiketoimintajohtaja
+358 40 7201248
Tammela

Jari Isotalo
Liiketoimintajohtaja
+358 50 5693652
Turku

Jyri Kontio
Liiketoimintajohtaja
+358 40 7541274

Turku

Jari Leppälahti
Talouspäällikkö
+358 40 4885338
Turku

Mikko Uusi-Heikkilä
Group Controller
+358 50 3700239
Tammela

Sähköpostiyhteydenotto

etunimi.sukunimi@stera.com

SteraLogo_väri

Tierankatu 5, FI-20520 TURKU
+358 207 885 000
sales.mechanics (a) stera.com